Villor


Det har blivit många privata bostäder under de 10 år som företaget funnits. Stilarna har varierat från modernt till gamla Bohuslänska hus.
Många aspekter spelar in för att få ett så bra boende som möjligt. Familjens storlek, åldrar, behov och intressen, miljötänk och att vara försiktig med naturen där man skall bygga. Placeringen av byggnaden på tomten är viktig med tanke på sol och skugga, utsikt och insyn.

Vid renovering bör man gå varsamt fram. Men även äldre hus behöver modern funktion. Det är kundens önskemål som styr processen, men med min erfarenhet fungerar jag som rådgivare genom projektets gång.